Trace COVID19 Tracker & Vaccinations to help India fight the corona virus

COVID19 Vaccination centres in State
STATE TOTAL
Uttar Pradesh
 
61704
Bihar
 
18475
Madhya Pradesh
 
17185
Assam
 
15897
West Bengal
 
15441
Gujarat
 
13947
Maharashtra
 
13299
Rajasthan
 
11186
Karnataka
 
10176
Chhattisgarh
 
8675
Andhra Pradesh
 
8399
Odisha
 
6398
Tamil Nadu
 
4253
Haryana
 
4123
Delhi
 
3938
Jharkhand
 
3849
Himachal Pradesh
 
3611
Uttarakhand
 
3017
Jammu and Kashmir
 
2400
Punjab
 
2181
Kerala
 
2131
Meghalaya
 
1758
Tripura
 
1449
Telangana
 
1201
Manipur
 
468
Mizoram
 
355
Nagaland
 
280
Arunachal Pradesh
 
161
Dadra and Nagar Haveli
 
129
Ladakh
 
127
Lakshadweep
 
120
Chandigarh
 
111
Sikkim
 
111
Goa
 
106
Daman and Diu
 
98
Puducherry
 
60
Andaman and Nicobar Islands
 
38
COVID19 Vaccination Centers in Karnataka State
District Total
BBMP
 
2074
Udupi
 
848
Mandya
 
567
Hassan
 
505
Bangalore Urban
 
488
Gulbarga
 
481
Vijayapura
 
467
Koppal
 
403
Ramanagara
 
382
Gadag
 
373
Dharwad
 
367
Bidar
 
342
Davanagere
 
337
Chitradurga
 
325
Bagalkot
 
298
Mysore
 
270
Kodagu
 
221
Chikkaballapur
 
191
Tumkur
 
180
Yadgir
 
168
Bellary
 
153
Chikamagalur
 
150
Bangalore Rural
 
138
Dakshina Kannada
 
117
Haveri
 
112
Shimoga
 
64
Belgaum
 
52
Uttar Kannada
 
41
Raichur
 
33
Chamarajanagar
 
25
Kolar
 
4
COVID19 Vaccination centres in Bidar,Karnataka
Centre Address
UPHC POLICE HEALTH COVAXIN
POLICE HEALTH CENTER,
Bidar-585401
BHALKI GH CVC
BHALKI GH COVIN SESSION 1,
Bidar-585328
PHC DHANURA S MALCHAPUR
MALCHAPUR DHANURA S,
Bidar-585413
PHC RANJOLKHENI
RANJOLKHENI,
Bidar-585329
PHC MANTHAL GUNDUR
GUNDUR MANTHAL,
Bidar-585419
PHC HOLSAMUDRA SANGAM
SANGAM HOLSAMUDRA,
Bidar-585417
PHC BEMBALKHEDA KARKNALLI
KARAKNALLI HUMANABAD,
Bidar-585227
PHC KAMTHANA CVC
KAMTHANA BIDAR,
Bidar-585226
PHC HARKOOD EKLOOR
EKLOOR HARKOOD,
Bidar-585437
PHC DONGAPUR AMBESANGVI
AMBESANGVI DONGAPUR,
Bidar-585328
CHC SANTAPUR CVC
SANTAPUR AURAD,
Bidar-585421
PHC NIRNA CVC
NIRNA HUMNABAD,
Bidar-585227
HUNDRED BEDDED COVAXIN
HUNDRED BEDDED BIDAR,
Bidar-585402
PHC Harkood CVC
HARKUD BASAVAKALYAN,
Bidar-585437
HUMNABAD GH CVC
HUMNABAD GH SESSION 1,
Bidar-585330
CHC HULSOOR COVAXIN
HULSOOR,
Bidar-585416
BIDAR DH CVC
BIDAR DH COWIN SESSION SITE 1,
Bidar-585401
CHC KAMALNAGAR COVIN Dd
KAMALNAGAR AURAD,
Bidar-585417
UPHC BASAVAKALYAN COVAXIN
BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC KOHINOOR BATGERA
BATGERA KOHINOOR,
Bidar-585419
PHC JANWADA CHAMBOL SC
CHAMBOL,
Bidar-585402
PHC YARNALLI ALIYAMBAR SC
ALIYAMBAR SC,
Bidar-585402
PHC GHODAMPALLI CVC
GHODAMPALLI BIDAR,
Bidar-585403
PHC DHANNURA S CVC
DHANNURA S CVC,
Bidar-585413
PHC C DAPAKA CVC
C DAPAKA AURAD,
Bidar-585326
PHC HEDGAPUR KOUDGAON
KOUDGAON HEDGAPUR,
Bidar-585436
CHC NITTUR B
NITTUR B BHALKI,
Bidar-585444
PHC HALBARGA CHANDAPUR
CHANDAPUR BHALKI,
Bidar-585413
PHC DUBALGUNDI CVC
DUBALGUNDI HUMNABAD,
Bidar-585418
CHC CHITAGUPPA COVAXIN
CHITAGUPPA,
Bidar-585412
PHC Kitta CVC
Kitta BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC TALMADGI CVC
TALMADGI HUMNABAD,
Bidar-585329
PHC RANJOL KHENI CVC
RANJOL KHENI BIDAR,
Bidar-585329
PHC RANJOLKHENI BAMBULAGI SC
BAMBULAGI SC,
Bidar-585329
PHC BAGDAL CVC
BAGDAL BIDAR,
Bidar-585226
CHC RAJESHWAR COVAXIN
RAJESHWAR,
Bidar-585331
CHC SANTHPUR COVAXIN
SANTHPUR,
Bidar-585421
PHC LAKHANGAON CVC
LAKHANGAON BHALKI,
Bidar-585411
UPHC NAUBAD COVAXIN
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC BEERI B CVC
BEERI B BHALKI,
Bidar-585328
PHC DAWARGAON DADGI
DADGI DAWARGAON,
Bidar-585328
PHC ANADOOR KOLAR B SC
KOLAR B SC,
Bidar-585402
UPHC NAUBAD SUB CNETER 1
SUB CNETER 1,
Bidar-585401
PHC LADWANTI BOSGA
BOSGA LADWANTI,
Bidar-585419
CHC KAMALNAGAR COVAXIN
KAMALNAGAR,
Bidar-585417
CHC HULSOOR CVC
HULSOOR BASAVAKALYAN,
Bidar-585416
PHC CHINTAKI CVC
CHINTAKI AURAD,
Bidar-585326
BIDAR DH INTERNATIONAL
BIDAR,
Bidar-585401
CHC CHITAGUPPA CVC
CHITAGUPPA Humnabad,
Bidar-585412
PHC LAKHANGAON KASARTUGAON
KASARTUGAON BHALKI,
Bidar-585411
PHC CHINTAKI SUndal
Sundal,
Bidar-585326
PHC KANJI CVC
KANJI BHALKI,
Bidar-585413
PHC K CHINCHOLI Kattitugaon
Kattitugaon BHALKI,
Bidar-585328
PHC CHILARGI CVC
CHILARGI BIDAR,
Bidar-585403
AURAD GH COVAXIN
AURAD,
Bidar-585326
PHC MANHALLI CVC
MANHALLI BIDAR,
Bidar-585403
BASAVAKALYAN GH CVC
BASAVAKALYAN COVIN1 SESSION,
Bidar-585327
PHC Mudabi CVC
Mudabi BASVAKALYAN,
Bidar-585437
PHC KAMTHANA P KASHEMPUR SC
P KASHEMPUR SC,
Bidar-585226
PHC HALLIKHED K CVC
HALLIKHED K HUMNABAD,
Bidar-585330
PHC TALMADGI KANDGOL
KANDGOL TALMADGI,
Bidar-585329
PHC NIRNA MUTANGI
MUTTANGI HUMNABAD,
Bidar-585227
PHC TORNA CVC
TORNA AURAD,
Bidar-585443
PHC WARWATTI B CVC
WARWATTI B BHALKI,
Bidar-585328
PHC MUCHALAMB GORTA B
GORTA B MUCHALAMB,
Bidar-585327
PHC Ujalamb CVC
Ujalamb BASAVAKALYAN,
Bidar-585419
PHC KODAMBAL CVC
KODAMBAL HUMNABAD,
Bidar-585412
Bidar DH 2 COVAXIN
Bidar DH,
Bidar-585401
HUMNABAD GH COVAXIN
HUMNABAD GH,
Bidar-585330
PHC MANHALLI YAKATPUR SC
YAKATPUR SC,
Bidar-585403
PHC MUCHALAMB COVAXIN
MUCHALAMB,
Bidar-585327
PHC KANKATTA CVC
KANKATTA HUMNABAD,
Bidar-585353
PHC K CHINCHOLLI CVC
K CHINCHOLLI BHALKI,
Bidar-585328
PHC HALHALLI K RUDNOOR
RUDNOOR,
Bidar-585415
PHC Dhannura K CVC
Dhannura K BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC Ladwanti CVC
Ladwanti BASAVAKALYAN,
Bidar-585419
PHC YARNALLI CVC
YARNALLI BIDAR,
Bidar-585402
PHC CHANGALERA CVC
CHANGALERA HUMNABAD,
Bidar-585227
PHC Manthal CVC
Manthal BASAVAKALYAN,
Bidar-585419
PHC BEMALKHEDA CVC
BEMALKHEDA HUMNABAD,
Bidar-585227
CHC MANNEKHALLI CVC
MANNEKHALLI,
Bidar-585227
UPHC KUMBARWADA COVAXIN
KUMBARWADA,
Bidar-585403
PHC CHANGLERA Changlera 2
Changlera 2,
Bidar-585227
PHC MEHAKAR HALSITUGAON
HALSITUGAON BHALKI,
Bidar-585416
PHC KODAMAL ITGA
ITGA KODAMBAL,
Bidar-585412
PHC C DABKA CHIKLI U
CHIKLI C DABKA,
Bidar-585326
BASAVAKALYAN GH COVAXIN
BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
ANADOOR PHC CVC
ANADOR PHC,
Bidar-585402
Dhannura K Phc COWIN SESSION 2
Dhannura K Phc COWIN SESSION 2,
Bidar-585327
PHC BAGDAL AURAD S SC
AURAD SC SC,
Bidar-585226
PHC GHATBORAL CVC
GHATBORAl HUMNABAD,
Bidar-585418
UPHC BIDRI COVAXIN
UPHC Bidri Colony,
Bidar-585401
PHC DONGAON M CVC
DONGAON M AURAD,
Bidar-585417
PHC MEHAKAR CVC
MEHAKAR BHALKI,
Bidar-585416
PHC MUDHOL CVC
MUDHOL AURAD,
Bidar-585443
CHC RAJESHWAR CVC
Rajeshwar BASVAKALYAN,
Bidar-585331
PHC GHATBORAL CHANDANHALLI
CHANDANHALLI HUMNABAD,
Bidar-585418
PHC MANHALLI HOKRANA
MANHALLI PHC,
Bidar-585402
PHC DUBULGUNDI NAMDAPUR
NAMDAPUR HUMNABAD,
Bidar-585418
UPHC NAUBAD CVC
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC DONGAPUR CVC
DONGAPUR BHALKI,
Bidar-585328
PHC HEDGAPUR CVC
HEDGAPUR AURAD,
Bidar-585436
PHC WARWATI MADKATI
MADKATI BHALKI,
Bidar-585328
PHC BEERI B KARDIYAL
KARDIYAL,
Bidar-585328
PHC BHATAMBRA CVC
BHATAMBRA BHALKI,
Bidar-585411
PHC WADAGAON CHIKLI J
CHIKLI WADAGAON,
Bidar-585421
PHC HALBARGA CVC
HALBARGA BHALKI,
Bidar-585413
PHC Ghotal CVC
GHOTALA BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC HUDGI CVC
HUDGI HUMNABAD,
Bidar-585329
PHC KANJI JOLDAPKA
JOLDAPKA BHALKI,
Bidar-585413
PHC BHATAMBRA METIMELKUNDA
METIMELKUNDA BHATAMBRA,
Bidar-585411
BIDRI COLONY CVC
BIDRI COLONY BIDAR,
Bidar-585401
PHC GHOTAL PRATAPUR
PRATAPUR GHOTAL,
Bidar-585327
100 BEDDED MH CVC
100 BEDDED COVIN SITE,
Bidar-585402
Basavakalyan UHC CVC
Basavakalyan UHC,
Bidar-585327
PHC JANWADA CVC
JANWADA BIDAR,
Bidar-585402
PHC KANKATTA GADVANTHI
GADVANTHI HUMANABAD,
Bidar-585353
BHALKI GH COVAXIN
BHALKI,
Bidar-585328
PHC Muchalumb CVC
Muchalumb BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC WADAGAON D CVC
WADAGAON D AURAD,
Bidar-585421
PHC GHODAMPALLI MAILOOR SC
MAILOOR SC,
Bidar-585403
PHC MUDABI Yarandgi
Yarandgi,
Bidar-585437
CHC MANNEKHELLI COVAXIN
MANNEKHELLI,
Bidar-585227
PHC HOLSAMUDRA CVC
HOLSAMUDRA AURAD,
Bidar-585417
PHC BELURA MIRKAL
MIRKAL BELURA,
Bidar-585327
PHC BELURA CVC
BELURA BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC MUDHOL EKAMBA
EKAMBA MUDHOL B,
Bidar-585443
PHC DHANURA K GADIGOUNDGAON
GADIGOUNDGAON DHAANURA K,
Bidar-585327
PHC HALIKHED K HANKUNI
HANKUNI HALLIKHED K,
Bidar-585330
PHC Kohinoor CVC
Kohinoor BASAVAKALYAN,
Bidar-585419
PHC T KUSNOOR HIPALGAON
HIPPALGAON T KUSNOOR,
Bidar-585436
PHC KITTA RAJOLA
RAJOLA KITTA,
Bidar-585327
PHC KALKORA CHIKKANAGAON
CHIKKANAGAON,
Bidar-585437
UPHC KUMBARWADA CVC
KUMBARWADA SESSION SITE,
Bidar-585403
PHC Kalkhora CVC
Kalkhora BASAVAKALAN,
Bidar-585437
CHC HALLIKHED B COVAXIN
HALLIKHED B,
Bidar-585414
PHC TORNA KOTGYAL
KOTGYAL TORNA,
Bidar-585417
PHC DONGAON CHIMEGAON
CHIMEGAON DONGAON,
Bidar-585417
PHC CHILLARGI SHAMRAJPUR SC
SHAMRAJPUR SC,
Bidar-585403
PHC DAWARGAON CVC
DAWARGAON BHALKI,
Bidar-585328
PHC THANA KUSHANOOR CVC
THANA KUSHANOOR AURAD,
Bidar-585436
Aurad GH CVC
Aurad GH COVIN SESSION 1,
Bidar-585326
CHC HALLIKHED B CVC
HALLIKHED B,
Bidar-585414
UPHC POLICE HC CVC
POLICE HC BIDAR,
Bidar-585403
PHC HALHALLI K CVC
HALHALLI K BHALKI,
Bidar-585415
CHC NITTUR COVAXIN
NITTUR,
Bidar-585444
PHC HARKOOD COVAXIN
HARKOOD,
Bidar-585437
PHC UJALAMB UMAPUR
UMAPUR UJALAMB,
Bidar-585419
PHC HUDGI BENCHINCHOLI
BENCHINCHOLLI HUMNABAD,
Bidar-585329
UPHC -GURUPADAPPA
KUMBARWADA,
Bidar-585403
UPHC-GURUNANAK
BIDRI COLONY,
Bidar-585401
UPHC NAUBAD -SAI PREET BHALKE
NAUBAD,
Bidar-585401
PHC -GUDAGE HOSPITAL
GHODAMPALLI,
Bidar-585403
PHC-RIFAH
Mudabi,
Bidar-585437
PHC-PATIL HOSPITAL
Belura,
Bidar-585328
PHC ANDOOR SC 3
Bidar Humanbad RoadAndoor,
Bidar-585402
GOVT HOSPITAL
BIDAR HOSPITAL,
Bidar-585402
PHC MANHALLI SC 3
MANHALLI PHC,
Bidar-585403
PHC CHILLARGI SC 2
CHILLARGI PHC,
Bidar-585403
PHC CHILLARGI SC 3
CHILLARGI PHC,
Bidar-585403
UPHC -VIJAYA HOSPITAL
KUMBARWADA,
Bidar-585403
UPHC -UNITED HOSPITAL
BIDRI COLONY,
Bidar-585401
UPHC -HEALING TREE HOSPITAL
NAUBAD,
Bidar-585401
PHC BAGDAL SC 2
BAGDAL,
Bidar-585226
PHC BAGDAL SC 3
BAGDAL,
Bidar-585226
PHC KAMTHANA SC 2
KAMTHANA,
Bidar-585226
PHC KAMTHANA SC 3
KAMTHANA,
Bidar-585226
PHC GHODAMPALLI SC 2
GHODAMPALLI,
Bidar-585403
PHC JANWADA SC 2
JANWADA,
Bidar-585402
PHC JANWADA SC 3
JANWADA,
Bidar-585402
UPHC -BBS HOSPITAL
POLICE HC,
Bidar-585403
UPHC POLICE- SHREE HOSPITAL
POLICE HC,
Bidar-585403
PHC RANJOLKHENI SC 3
RANJOL KHENI,
Bidar-585329
PHC YARNALLI SC 2
YARNALLI,
Bidar-585402
PHC YARNALLI SC 3
YARNALLI,
Bidar-585402
PHC HEDGAPUR SC 2
HEDGAPUR,
Bidar-585436
PHC HEDGAPUR SC 3
HEDGAPUR,
Bidar-585436
PHC DONGAON SC 2
DONGAON M,
Bidar-585417
PHC DONGAON SC 3
DONGAON M,
Bidar-585417
PHC MUDHOL SC 2
MUDHOL,
Bidar-585443
PHC MUDHOL SC 3
MUDHOL,
Bidar-585443
PHC HOLSAMUDRA SC 2
HOLSAMUDRA,
Bidar-585417
PHC HOLSAMUDRA SC 3
HOLSAMUDRA,
Bidar-585417
PHC CHINTAKI SC 2
CHINTAKI,
Bidar-585326
PHC CHINTAKI SC 3
CHINTAKI,
Bidar-585326
PHC C DAPKA SC 2
C DAPKA,
Bidar-585226
PHC C DAPKA SC 3
C DAPKA,
Bidar-585326
PHC Mudabi SC 2
Mudabi,
Bidar-585437
PHC T KUSNOOR SC 2
THANA KUSHNOOR,
Bidar-585436
PHC Harkood SC 2
Harkood,
Bidar-585437
PHC T KUSNOOR SC 3
THANA KUSNOOR,
Bidar-585436
PHC Harood SC 3
Harkood,
Bidar-585437
PHC WADGAON SC 2
WADGAON,
Bidar-585421
PHC WADGAON SC 3
WADGAON,
Bidar-585421
PHC Kohinoor SC 2
Kohinoor,
Bidar-585419
PHC Kohinoor SC 3
Kohinoor,
Bidar-585419
PHC TORNA SC 2
TORNA,
Bidar-585417
PHC TORNA SC 3
TORNA,
Bidar-585417
PHC Manthal SC 2
Manthal,
Bidar-585419
PHC Manthal SC 3
Manthal,
Bidar-585419
PHC BEERI B SC 2
BEERI B,
Bidar-585328
PHC BEERI B SC 3
BEERI B,
Bidar-585328
PHC Ladwanthi SC 2
Ladwanthi,
Bidar-585419
PHC Ladwanthi SC 3
Ladwanthi,
Bidar-585419
PHC DHANNURA S SC 2
DHANNURA S,
Bidar-585413
PHC DHANNURA S SC 3
DHANNURA S,
Bidar-585413
PHC Kitta SC 2
Kitta,
Bidar-585327
PHC Kitta SC 3
Kitta,
Bidar-585327
PHC K CHINCHOLLI SC 2
K CHINCHOLLI,
Bidar-585328
PHC K CHINCHOLLI SC 3
K CHINCHOLLI,
Bidar-585328
PHC Ghotal SC 2
Ghotal,
Bidar-585327
PHC Ghotal SC 3
Ghotal,
Bidar-585327
PHC HALHALLI K SC 2
HALHALLI K,
Bidar-585415
PHC HALHALLI K SC 3
HALHALLI K,
Bidar-585415
PHC Ujalamba SC 2
Ujlamba,
Bidar-585419
PHC KANJI SC 2
KANJI,
Bidar-585413
PHC KANJI SC 3
KANJI,
Bidar-585413
PHC Ujlamba SC 3
Ujalamba,
Bidar-585419
PHC BHATAMBRA SC 2
BHATAMBRA,
Bidar-585411
PHC Belura SC 2
Belura,
Bidar-585328
PHC BHATAMBRA SC 3
BHATAMBRA,
Bidar-585411
PHC LAKHANGAON SC 2
LAKHANGAON,
Bidar-585411
PHC LAKHANGOAON SC 3
LAKHANGAON,
Bidar-585411
PHC DAWARGAON SC 2
DAWARGAON,
Bidar-585328
PHC DAWARGAON SC 3
DAWARGAON,
Bidar-585328
PHC Dhannura K SC 2
Dhannura K,
Bidar-585327
PHC Dhannura K SC 3
Dhannura K,
Bidar-585327
PHC MEHAKAR SC 2
MEHAKAR,
Bidar-585416
PHC MEHAKAR SC 3
MEHAKAR,
Bidar-585416
PHC Kalkora SC 2
Kalkora,
Bidar-585327
PHC Kalkora SC 3
Kalkora,
Bidar-585327
PHC Muchalamba SC 2
Muchalamba,
Bidar-585327
PHC HALBARGA SC 2
HALBARGA,
Bidar-585413
PHC Muchalamba SC 3
Muchalamba,
Bidar-585327
PHC HALBARGA SC 3
HALBARGA,
Bidar-585413
PHC DONGAPUR SC 2
DONGAPUR,
Bidar-585328
PHC DONGAPUR SC 3
DONGAPUR,
Bidar-585328
PHC WARWATTI SC 2
WARWATTI,
Bidar-585328
PHNC WARWATTI SC 3
WARWATTI,
Bidar-585328
PHC Dubulgundi SC 2
Dubulgundi,
Bidar-585418
PHC Dubulgundi SC 3
Dubulgundi,
Bidar-585418
PHC Ghatboral SC 2
Ghatboral,
Bidar-585227
PHC Ghatboral SC 3
Ghatboral,
Bidar-585418
PHC Nirna SC 2
Nirna,
Bidar-585227
PHC Nirna SC 3
Nirna,
Bidar-585227
PHc Kankatta SC 2
Kankatta,
Bidar-585353
PHC Kankatta SC 3
Kankatta,
Bidar-585353
PHC Talmadgi SC 2
Talmadgi,
Bidar-585329
PHC Talmadgi SC 3
Talmadgi,
Bidar-585329
PHCHAlikheda K SC 2
HAlikheda K,
Bidar-585330
PHC Halikheda K SC 3
HAlikheda K,
Bidar-585330
PHC Bemalkheda SC 2
Bemalkheda,
Bidar-585227
PHC Bemalkheda SC 3
BEmalkheda,
Bidar-585227
PHc Changlera SC 2
Changlera,
Bidar-585403
PHc Changlera SC 3
Changlera,
Bidar-585403
PHC Hudgi SC 2
Hudgi,
Bidar-585329
PHC Hudgi SC 3
Hudgi,
Bidar-585329
PHc Kodambol SC 2
Kodambol,
Bidar-585412
PHC Kodambol SC 3
Kodambol,
Bidar-585412
BASAVAKALYAN GH WP
BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
HUMNABAD GH WP
HUMNABAD,
Bidar-585330
BHALKI GH WP
BHALKI,
Bidar-585328
UPHC BIDRI WP
BIDAR,
Bidar-585403
UPHC POLICE HC WP
BIDAR,
Bidar-585402
CHC CHITTGUPPA WP
CHITTGUPPA,
Bidar-585412
CHC HALLIKHED B WP
HALLIKHED B,
Bidar-585414
CHC MANNEKHELLI WP
MANNEKHELLI HUMNABAD,
Bidar-585227
UPHC NAUBAD WP
BIDAR,
Bidar-585401
UPHC BASAVAKALYAN TEAM 1 WP
BASAVAKALAYAN,
Bidar-585327
UPHC BASAVAKALYAN TEAM 2 WP
BASAVAKALYAN,
Bidar-585327
PHC GHODAMPALLI WP
GHODAMPALLI,
Bidar-585403
CHC KAMALNAGAR WP
KAMALNAGAR,
Bidar-585417
CHC HULSOOR WP
HULSOOR,
Bidar-585416
PHC CHILARGI WP
CHILARGI,
Bidar-585403
CHC RAJESHWAR WP
Rajeshwar BASVAKALYAN,
Bidar-585331
PHC MANTHAL WP
MANTHAL,
Bidar-585419
CHC NITTUR WP
NITTUR BHALKI,
Bidar-585444
CHC SANTHPUR WP
SANTHPUR,
Bidar-585421
UPHC NAUBAD NATIONAL WP
BIDAR,
Bidar-585401
PHC KALKHORA WP
KALKHORA,
Bidar-585437
PHC KOHINOOR WP
KOHINOOR,
Bidar-585419
PHC MUCHALAMB WP
MUCHALAMB,
Bidar-585327
PHC KITTA WP
KITTA,
Bidar-585327
PHC GHOTAL WP
GHOTAL,
Bidar-585327
PHC UJALAMB WP
UJALAMB,
Bidar-585419
PHC LADWANTHI WP
LADWANTHI,
Bidar-585419
PHC HARKUD WP
PHC HARKOD,
Bidar-585437
PHC KAMTHANA WP
PHC KAMATHANA,
Bidar-585226
PHC RANJOL KHENI WP
RANJOL KHENI,
Bidar-585329
Belura WP
Belura WP,
Bidar-585327
PHC DHANURA K WP
DHANURA K BASAVAKALAYAN,
Bidar-585327
PHC Janwada WP
PHC Janwada WP,
Bidar-585402
PHC Yarnalli WP
PHC Yarnalli WP,
Bidar-585402
PHC C Dapka WP
PHC C Dapka WP,
Bidar-585326
PHC T Kusnoor WP
PHC T Kusnoor,
Bidar-585436
PHC Hedgapur WP
PHC Hedgapur WP,
Bidar-585436
PHC Mudhol WP
PHC Mudhol,
Bidar-585443
PHC WADAGAON WP
PHC WADAGAON WP,
Bidar-585421
PHC Wadgaon WP
PHC Wadgaon WP,
Bidar-585421
PHC Holsamudra WP
PHC Holsamudra WP,
Bidar-585417
PHC Chintaki WP
PHC Chintaki WP,
Bidar-585326
PHC Torna WP
PHC Torna WP,
Bidar-585443
PHC Warwatti WP
PHC Warwatti,
Bidar-585328
PHC Manhalli WP
PHC Manhalli WP,
Bidar-585403
PHC K Chincholli WP
PHC K Chincholli WP,
Bidar-585328
PHC Dongapur WP
PHC Dongapur WP,
Bidar-585328
PHC Bhatambra WP
PHC Bhatambra WP,
Bidar-585411
PHC Lakhangaon WP
PHC Lakhangaon WP,
Bidar-585411
PHC Mehakar WP
PHC Mehakar WP,
Bidar-585416
PHC Beeri B WP
PHC Beeri B,
Bidar-585328
PHC Dhannura S WP
PHC Dhannura S WP,
Bidar-585413
PHC Halbarga WP
PHC Halbarga,
Bidar-585413
PHC Kanji WP
PHC Kanji WP,
Bidar-585413
PHC Halhalli K WP
PHC Halhalli K,
Bidar-585415
PHC Dawargaon WP
PHC Dawargaon WP,
Bidar-585328
PHC Halikheda K WP
PHC Halikheda K WP,
Bidar-585330
PHC GUDAGE HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC PRAYAVI HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC AAROGYA HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC SHUBHAM NEURO HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC UTAGE NEURO HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC UDAYA HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC APEX HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC SAI PREET BHALKE HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC GURU NANAK HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC SIDHAROODH HOSPITAL
KUMBARWADA SESSION SITE,
Bidar-585401
PHC GURPADAPPA HOSPITAL
KUMBARWADA SESSION SITE,
Bidar-585403
PHC KAMTIKAR HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC NAVJEEVAN HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC SRIKUMAR HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC BHADBHADE HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC UNITED HOSPITAL
KUMBARWADA BIDAR,
Bidar-585401
AURAD GH WP
AURAD,
Bidar-585326
BIDAR WP
BIDAR,
Bidar-585401
PHC HEALING TREE HOSPITAL
NAUBAD BIDAR,
Bidar-585401
PHC-KRISHNAMURTHY HOSPITAL
OLD CITY,
Bidar-585401
BIDAR DH CVC 2
BIDAR DH,
Bidar-585401
100 BEDDED-1 (15 Plus)
BIDAR,
Bidar-585401
100 BEDDED-2(15 Plus)
KEB BIDAR,
Bidar-585401
PHC ANADOOR WP(15 Plus)
ANADOOR,
Bidar-585402
CHC HULSOOR SCHOOL
HULSOOR,
Bidar-585416
PHC KODAMBAL WP
KODAMBAL,
Bidar-585412

Vaccination Centre / Private Hospital Locations

As per Union Health Ministry of India, max price set for COVID-19 Vaccine per dose through private Hospital is Rs. 780 inclusive of GST.

Indian citizens can book free or paid vaccine for them through co-win portal by Government of India.


Important Note: As we are working with the live COVID19 data and frequently updating the website, there can be discrepancies sometimes which will be resolved in the validation process later. Please use this information only for awareness purpose and not for taking any decisions.

Initiative by BharatiyaMobile.com
Supported by Digital Ocean